Chính sách nhân sự

Trong định hướng phát triển nhân sự, Công Ty Tnhh Thương Mại Và Công Nghệ Kim Long  tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân lực, xem nguồn nhân lực là các kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực, tính sáng tạo của nhân viên có tầm quan trọng hướng đến sự phát triển của Công Ty. Nguồn lực con người được Công ty xem như là một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn vật chất khác.

Chính sách thu hút nhân tài

Led Kim Long có chính sách lương, thưởng đặc biệt  ‘’chiêu mộ nhân tài nhân lực’’ và có chính sách đào tạo nâng cao tay nghề cho tất cả các CB-CNV.

Thưởng theo hiệu suất làm việc. Làm ra sản phẩm càng nhiều thưởng càng cao.

Chế độ làm việc

Led Kim Long tổ chức làm việc và nghỉ ngơi theo quy định của luật lao động. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất hay kinh doanh Công ty tổ chức làm thêm giờ với các chính sách theo quy định của pháp luật, tổ chức bồi dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo sức lao động cho CB-CNV.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Nhằm có chính sách công bằng đối với từng vị trí công việc, Công ty trả lương theo thời gian, sản phẩm… Công ty đánh giá kết quả làm việc của cá nhân và phân bổ lương theo hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân theo năng lực thực hiện công việc.

Tùy vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng năm Công ty trả lương tháng 13 và hiệu quả làm việc của từng cá nhân qua kết quả đánh giá.

Các loại hình khen thưởng

  • Khen thưởng thành tích đột xuất: Khen thưởng cá nhân tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia xây dựng nếp sống tại doanh nghiệp, thực hiện văn hóa công ty, khen thưởng những cá nhân có những đóng góp tích cực bảo vệ lợi ích chung của Công ty.
  • Khen thưởng thành tích khi kết thúc dự án: Khen thưởng các cá nhân tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra thành công của mỗi dự án.
  • Khen thưởng thành tích định kỳ: Khen thưởng cá nhân xuất sắc, phòng ban điển hình  hàng năm, khen thưởng ngày sinh nhật của Công ty và các ngày lễ lớn trong năm.